Úvodní stránka » Články o hornictví » Vysvěcení praporu horníků

 

               Vysvěcení praporu horníků a obrázku svaté Barbory.

 

Hornické slavnosti v českých zemích mají dlouholetou tradici.  V letošním roce byly k hornické slávě využity i „Vartenberské slavnosti 2013“, které se každoročně pořádají ve Stráži pod Ralskem, letos to tedy bylo 22. června 2013.  Hornicko – historický spolek pod Ralskem, který vznikl v roce 2011, nechal v místním kostele vysvětit nový prapor tohoto spolku. Prapor vznikl za podpory s. p. DIAMO a je vyveden v tradičních hornických barvách: černá dole, tmavě zelená nahoře, je na něm silueta Ralska a znaky Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře.  Dále byl vysvěcen obrázek, resp. svatostánek, svaté Barbory, který byl umístěn na kaštan u křižovatek ulic Dubnická a Ploučnická a socha sv. Barbory, která byla umístěna v boční lodi kostela sv. Zigmunda. Tento svatý obrázek bude dotvářet tvář našeho města a bude nám všem připomínat, že touto cestou vyjíždělo z města za prací do dolů mnoho havířů… aby se tudy zase po šichtě vrátili zpět. 

 

Slavnost začala průvodem, který vycházel od kulturního domu „U Jezera“ (původní název při jeho otevření v roce  1983 zněl „Dům horníků“). Průvod prošel celým městem až ke kostelu svatého Zikmunda. V průvodu nechyběli zástupci spolku bývalých horníků, kteří byli oblečeni ve slavnostních hornických uniformách – byli to kamarádi Holinka, Virág, Rajtr, Šebek, Altner a Janoušek.   Z kostela se pokračovalo dále ke svatostánku sv. Barbory. Umístění svatého obrázku na toto místo bylo dlouholetou myšlenkou kamaráda Horčíka. Svatostánek zhotovil kamarád Rajtr a o jeho umístění se postarali členové spolku – Holinka, Šebek, Virág za spolupráce pánů Horáka, Tichovského a Kaufmana, kteří k tomu měli i potřebnou techniku.  Nosnou konstrukci zhotovil p. Havránek z Dubnice, jako sponzorský dar spolku. O vysvěcení praporu a svatého obrázku se postaral místní farář Václav Horniak, patří mu za to poděkování.  Průvod se pak vrátil zpět ke kulturnímu domu.

 

Na závěr si připomeňme, že místní hornický spolek v současné době usiluje o vybudování muzea s hornickou expozicí. Nebude se jednat jen o připomenutí těžby uranu, ale budou zde připomenuty i jiné dobývací a těžební práce, které se v okolí Stáže prováděly…

 

Ing. Eduard Horčík, člen HHSpR

 

 

 

Foto ze svěcení Dagmar Rajtrová.

 

Foto z umístění svatostánku sv. Barbory na kaštan Pavel Virág.

 

Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

 Vítá Vás

Hornicko-historický spolek pod Ralskem

Dne 7. února 2012 se sešli na své první schůzi členové Hornicko-historického spolku pod Ralskem. Spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra a získal právní subjektivitu. Sezení se zúčastnili i zástupci státního podniku DIAMO a závodu TUÚ Ing. Marian Böhm a Ing. Tomáš Rychtařík. Členové si zvolili výkonný výbor, který pověřili zpracováním plánu činnosti a zajištěním organizace činnosti. Jeho členy se stali Jan Šebek a Ing. Václav Vrubel. Kolegové Josef Portych, Alexandr Branda, Vlastimil Altner a další slíbili, že budou výboru v jeho činnosti nápomocni. Tehdejší starostka Stráže pod Ralskem, Bc. Věra Reslová, prohlásila, že Stráž je hornickým městem, a setkávání hornických měst a spolků pomůže město zviditelnit. Paní starostka také přislíbila prostory pro dočasné uskladnění hornické techniky pro budoucí vznik expozice hornického muzea, která tak postupně začala vznikat. Ing. Horčík a předseda spolku spolu s dalšími členy navrhli  hornický prapor spolku a spolek započal naplno žít…

 

Za nedlouho po vzniku spolku spolek žádá o přijetí do Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, což úspěšně proběhlo.

Úkoly spolku jsou mnohé, ale mezi nejdůležitější patří:

 • Oblast hornická (montánní)
  • udržování a rozvoj hornických tradic
  • správa a údržba důlních děl (DD Schachtenstein)
  • správa a rozvoj báňské expozice v muzeu Stráž pod Ralskem
  • péče o hornické památky a artefakty
 • Oblast historická
  • průvodcovská činnost (muzeum, Geopark Ralsko)
 • Oblast kulturní
  • konání koncertů, výstav, přednášek a plesů
  • poznávací montánní zájezdy
  • publikační činnost

 

Pokud máte zájem stát se členy spolku, účastnit se jeho akcí či aktivně rozvíjet hornické tradice, kontaktujte nás na telefonu +420 731 165 878, či e-mailem na hhspodralskem@seznam.cz.

 

                                                                       Zdař Bůh                

 

                                                                            Ing. Václav Dorazil, Ph.D., předseda

 

Podívejte se určitě také na tyto odkazy http://www.shhs-cr.eu/http://www.zbsc.eu a zachovejte nám přízeň.

setkání na ohlubni

administrátor Martin Horáček

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6756.JPG