Úvodní stránka » Články o hornictví » Vysvěcení praporu horníků

 

               Vysvěcení praporu horníků a obrázku svaté Barbory.

 

Hornické slavnosti v českých zemích mají dlouholetou tradici.  V letošním roce byly k hornické slávě využity i „Vartenberské slavnosti 2013“, které se každoročně pořádají ve Stráži pod Ralskem, letos to tedy bylo 22. června 2013.  Hornicko – historický spolek pod Ralskem, který vznikl v roce 2011, nechal v místním kostele vysvětit nový prapor tohoto spolku. Prapor vznikl za podpory s. p. DIAMO a je vyveden v tradičních hornických barvách: černá dole, tmavě zelená nahoře, je na něm silueta Ralska a znaky Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře.  Dále byl vysvěcen obrázek, resp. svatostánek, svaté Barbory, který byl umístěn na kaštan u křižovatek ulic Dubnická a Ploučnická a socha sv. Barbory, která byla umístěna v boční lodi kostela sv. Zigmunda. Tento svatý obrázek bude dotvářet tvář našeho města a bude nám všem připomínat, že touto cestou vyjíždělo z města za prací do dolů mnoho havířů… aby se tudy zase po šichtě vrátili zpět. 

 

Slavnost začala průvodem, který vycházel od kulturního domu „U Jezera“ (původní název při jeho otevření v roce  1983 zněl „Dům horníků“). Průvod prošel celým městem až ke kostelu svatého Zikmunda. V průvodu nechyběli zástupci spolku bývalých horníků, kteří byli oblečeni ve slavnostních hornických uniformách – byli to kamarádi Holinka, Virág, Rajtr, Šebek, Altner a Janoušek.   Z kostela se pokračovalo dále ke svatostánku sv. Barbory. Umístění svatého obrázku na toto místo bylo dlouholetou myšlenkou kamaráda Horčíka. Svatostánek zhotovil kamarád Rajtr a o jeho umístění se postarali členové spolku – Holinka, Šebek, Virág za spolupráce pánů Horáka, Tichovského a Kaufmana, kteří k tomu měli i potřebnou techniku.  Nosnou konstrukci zhotovil p. Havránek z Dubnice, jako sponzorský dar spolku. O vysvěcení praporu a svatého obrázku se postaral místní farář Václav Horniak, patří mu za to poděkování.  Průvod se pak vrátil zpět ke kulturnímu domu.

 

Na závěr si připomeňme, že místní hornický spolek v současné době usiluje o vybudování muzea s hornickou expozicí. Nebude se jednat jen o připomenutí těžby uranu, ale budou zde připomenuty i jiné dobývací a těžební práce, které se v okolí Stáže prováděly…

 

Ing. Eduard Horčík, člen HHSpR

 

 

 

Foto ze svěcení Dagmar Rajtrová.

 

Foto z umístění svatostánku sv. Barbory na kaštan Pavel Virág.

 

Fotografie jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

 Vítá Vás

 

    Hornicko-historický spolek pod Ralskem.

Dne 7. února 2012 se sešli na své první schůzi členové Hornicko-historického spolku pod Ralskem. Spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra a může oficiálně fungovat, získal právní subjektivitu. Sezení se zúčastnili i zástupci státního podniku DIAMO a závodu TUÚ Ing. Marian Böhm a Ing. Tomáš Rychtařík. Členové si zvolili výkonný výbor, který pověřili zpracováním plánu činnosti a zajištěním organizace činnosti. Jeho členy jsou Jan Šebek a Ing. Václav Vrubel. Kolegové Josef Portych, Alexandr Branda, Vlastimil Altner a další slíbili, že budou výboru v jeho činnosti nápomocni. Starostka Stráže pod Ralskem, Bc. Věra Reslová, prohlásila, že Stráž je hornickým městem, a setkávání hornických měst a spolků pomůže její město zviditelnit.

Nejbližší takové setkání bude v dubnu v Chomutově a mezinárodní hornické setkání v červnu u příležitosti 850 let města v saském Freibergu. Tam bychom se mohli dohromady představit, navrhovali členové spolku.  Paní starostka také přislíbila prostory pro dočasné uskladnění hornické techniky, která ještě zůstala na důlním závodě Hamr a měla by sloužit jak základ budoucí expozice hornického muzea. Dále spolu s Ing. Horčíkem a předsedou spolku upřesní návrh hornického praporu spolku a jeho odznaků. Mezi návrhy padlo také vytvoření hornické stezky po pozůstatcích těžby železných rud v oblasti Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem, která by také obsahovala informace o přírodovědných a geologických zajímavostech.

 

Prioritním úkolem, který stojí před spolkem, je snaha zachránit těžební věž jámy č. 3 před demolicí a její ponechání jako pomník všem, kteří v oblasti při hornické činnosti pracovali.

 

Spolek požádal o přijetí do Sdružení hornických a hutnických spolků a cechů v Příbrami a zúčastní se 16. 3. 2012 tamní valné hromady na dole Marie, která rozhodne o přijetí Hornicko – historického spolku pod Ralskem do jejich řad.

 

 Vyzýváme všechny, kteří by měli zájem stát se členy spolku a účastnit se jeho akcí, kteří by měli ještě další nápady, co by šlo v rámci spolku dělat, aby se přihlásili na telefon +420 731 165 878, či e-mailem na dorazil@diamo.cz

 

                                                                        Zdař Bůh                 

                                                                            Ing. Václav Dorazil, Ph.D., předseda

 

Podívejte se určitě také na tyto odkazy http://www.shhs-cr.eu/ ,  http://www.zbsc.eu a zachovejte nám přízeň.

administrátor Martin Horáček

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3419.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15