Vítá Vás

Hornicko-historický spolek pod Ralskem

Dne 7. února 2012 se sešli na své první schůzi členové Hornicko-historického spolku pod Ralskem. Spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra a získal právní subjektivitu. Sezení se zúčastnili i zástupci státního podniku DIAMO a závodu TUÚ Ing. Marian Böhm a Ing. Tomáš Rychtařík. Členové si zvolili výkonný výbor, který pověřili zpracováním plánu činnosti a zajištěním organizace činnosti. Jeho členy se stali Jan Šebek a Ing. Václav Vrubel. Kolegové Josef Portych, Alexandr Branda, Vlastimil Altner a další slíbili, že budou výboru v jeho činnosti nápomocni. Tehdejší starostka Stráže pod Ralskem, Bc. Věra Reslová, prohlásila, že Stráž je hornickým městem, a setkávání hornických měst a spolků pomůže město zviditelnit. Paní starostka také přislíbila prostory pro dočasné uskladnění hornické techniky pro budoucí vznik expozice hornického muzea, která tak postupně začala vznikat. Ing. Horčík a předseda spolku spolu s dalšími členy navrhli  hornický prapor spolku a spolek započal naplno žít…

 

Za nedlouho po vzniku spolku spolek žádá o přijetí do Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, což úspěšně proběhlo.

Úkoly spolku jsou mnohé, ale mezi nejdůležitější patří:

 • Oblast hornická (montánní)
  • udržování a rozvoj hornických tradic
  • správa a údržba důlních děl (DD Schachtenstein)
  • správa a rozvoj báňské expozice v muzeu Stráž pod Ralskem
  • péče o hornické památky a artefakty
 • Oblast historická
  • průvodcovská činnost (muzeum, Geopark Ralsko)
 • Oblast kulturní
  • konání koncertů, výstav, přednášek a plesů
  • poznávací montánní zájezdy
  • publikační činnost

 

Pokud máte zájem stát se členy spolku, účastnit se jeho akcí či aktivně rozvíjet hornické tradice, kontaktujte nás na telefonu +420 731 165 878, či e-mailem na hhspodralskem@seznam.cz.

 

                                                                       Zdař Bůh                

 

                                                                            Ing. Václav Dorazil, Ph.D., předseda

 

Podívejte se určitě také na tyto odkazy http://www.shhs-cr.eu/http://www.zbsc.eu a zachovejte nám přízeň.

setkání na ohlubni

administrátor Martin Horáček

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6737.JPG