Úvodní stránka » Články o hornictví » Na návštěvě u hejtmana

Na konci měsíce června zástupci Hornicko-historického spolku pod Ralskem navštívili hejtmana
Libereckého kraje Martina Půtu, aby ho opět informovali o činnosti daného spolku. Setkání to bylo
velmi příjemné. Pan hejtman se velmi zajímal o aktivity spolku, prezentaci kraje a je velmi nakloněn
další spolupráci při konání spolkových akcí. Zajímavá diskuze se rovněž vedla ohledně těžby
nerostných surovin, energetické koncepce a rozvoje lidské společnosti v návaznosti na ochranu
životního prostředí. Členové spolku se zavázali, že společné setkání se stane každoroční tradicí. Panu
hejtmanovi velmi děkujeme.

Zdař Bůh!

Za HHS pod Ralskem Václav Dorazil

Mix 2023

Setkání bývalých horníků UD Hamr U Lva_zari 2023.jpg