Úvodní stránka » Články o hornictví » Na návštěvě u hejtmana

Na konci měsíce června zástupci Hornicko-historického spolku pod Ralskem navštívili hejtmana
Libereckého kraje Martina Půtu, aby ho opět informovali o činnosti daného spolku. Setkání to bylo
velmi příjemné. Pan hejtman se velmi zajímal o aktivity spolku, prezentaci kraje a je velmi nakloněn
další spolupráci při konání spolkových akcí. Zajímavá diskuze se rovněž vedla ohledně těžby
nerostných surovin, energetické koncepce a rozvoje lidské společnosti v návaznosti na ochranu
životního prostředí. Členové spolku se zavázali, že společné setkání se stane každoroční tradicí. Panu
hejtmanovi velmi děkujeme.

Zdař Bůh!

Za HHS pod Ralskem Václav Dorazil

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6694.JPG