Úvodní stránka » Úvodní stránka

 Vítá Vás

 

    Hornicko-historický spolek pod Ralskem.

Dne 7. února 2012 se sešli na své první schůzi členové Hornicko-historického spolku pod Ralskem. Spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra a může oficiálně fungovat, získal právní subjektivitu. Sezení se zúčastnili i zástupci státního podniku DIAMO a závodu TUÚ Ing. Marian Böhm a Ing. Tomáš Rychtařík. Členové si zvolili výkonný výbor, který pověřili zpracováním plánu činnosti a zajištěním organizace činnosti. Jeho členy jsou Jan Šebek a Ing. Václav Vrubel. Kolegové Josef Portych, Alexandr Branda, Vlastimil Altner a další slíbili, že budou výboru v jeho činnosti nápomocni. Starostka Stráže pod Ralskem, Bc. Věra Reslová, prohlásila, že Stráž je hornickým městem, a setkávání hornických měst a spolků pomůže její město zviditelnit.

Nejbližší takové setkání bude v dubnu v Chomutově a mezinárodní hornické setkání v červnu u příležitosti 850 let města v saském Freibergu. Tam bychom se mohli dohromady představit, navrhovali členové spolku.  Paní starostka také přislíbila prostory pro dočasné uskladnění hornické techniky, která ještě zůstala na důlním závodě Hamr a měla by sloužit jak základ budoucí expozice hornického muzea. Dále spolu s Ing. Horčíkem a předsedou spolku upřesní návrh hornického praporu spolku a jeho odznaků. Mezi návrhy padlo také vytvoření hornické stezky po pozůstatcích těžby železných rud v oblasti Hamru na Jezeře a Stráže pod Ralskem, která by také obsahovala informace o přírodovědných a geologických zajímavostech.

 

Prioritním úkolem, který stojí před spolkem, je snaha zachránit těžební věž jámy č. 3 před demolicí a její ponechání jako pomník všem, kteří v oblasti při hornické činnosti pracovali.

 

Spolek požádal o přijetí do Sdružení hornických a hutnických spolků a cechů v Příbrami a zúčastní se 16. 3. 2012 tamní valné hromady na dole Marie, která rozhodne o přijetí Hornicko – historického spolku pod Ralskem do jejich řad.

 

 Vyzýváme všechny, kteří by měli zájem stát se členy spolku a účastnit se jeho akcí, kteří by měli ještě další nápady, co by šlo v rámci spolku dělat, aby se přihlásili na telefon +420 731 165 878, či e-mailem na dorazil@diamo.cz

 

                                                                        Zdař Bůh                 

                                                                            Ing. Václav Dorazil, Ph.D., předseda

 

Podívejte se určitě také na tyto odkazy http://www.shhs-cr.eu/ ,  http://www.zbsc.eu a zachovejte nám přízeň.

administrátor Martin Horáček

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3395.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15