Úvodní stránka » Schůze Spolku » Zápisy ze schůzí » Schůze rady HHS pod Ralskem ze dne 6. 4. 2016

Zápis ze schůze rady HHS pod Ralskem ze dne 6. 4. 2016

přítomni:             Jan Holinka, Petra Cejnarová, Miroslav Janošek, Václav Dorazil
omluven:            Jiří Wlosok
hosté:                  p. Virág, p. Šír, p. Rajtr, p. Mittnik, p. Harlas, p. Kroft, p. Svoboda

 • předseda Holínka přivítal přítomné členy HHS
 • předseda Holínka předal bankovní výpis za měsíc březen 2016, stav na starém bankovním účtu: 34 579,99 Kč, stav v pokladně: 4 822 Kč, stav na novém bankovním účtu: 600 Kč
 • Došlé sponzorské dary:
 • Jablonné v Podještědí – 500 Kč
 • Osečná – 500 Kč
 • Hamr na Jezeře – 1 000 Kč
 • Ralsko – 2 500 Kč
 • Dubnice – 500 Kč
 • Stráž pod Ralskem – 20 000 Kč
 • Kamo CL – 500 Kč
 • Přehled akcí v nejbližších měsících:
 • 4. 2016 – Den Země – společná ekologická akce skautského oddílu Výři a HHS pod Ralskem, sraz v 15:00 na náměstí ve Stráži pod Ralskem, cílem bude úklid znečištěné lokality ve Stráži
 • 4. 2016 – čarodějnice na dole Řimbaba
 • – 28. 5. 2016 – Banické dny v Ľubětové (SK) – zájemci o tuto akci nechť se nahlásí nejpozději v pondělí 11. 4. 2016 p. Holínkovi
 • 5. 2016 – Důl Marie v Příbrami – připomenutí 124. výročí důlního neštěstí na dole Marie
 • Účetní závěrka za rok 2015 – byla zpracována a předána FÚ – BEZ PŘIPOMÍNEK
 • Brigáda na Schachtensteinu – práce na zpřístupnění starého důlního díla, termín akce: 12. 4. 2016 a dále dle potřeby, brigádníci:
 • dopoledne od 9:00: p. Svoboda, p. Holinka, p. Virág, p. Mittnik, p. Harlas, p. Šebek
 • odpoledne od 15:00: p. Virág, p. Janošek, p. Wlosok, p. Dorazil
 • nutné věci s sebou: kolečko, lopaty, sekera, krompáč, motyka
 • Různé:
 • Zájezd Chrustenice – p. Janošek – k datu konání rady spolku přihlášeno 24 lidí, radou schváleno předání skleněné medaile průvodci v Chrustenicích
 • Setkání v Rudolfově – za HHS se zúčastní p. Holinka, p. Šebek
 • výročí střetu vojska CaK s Prusy - obec Kuřívody – 30. 4. 2016
 • webové stránky HHS – přidat sloupec „Poděkování sponzorům“ a tyto uvést
 • 4. 2016 – výlet po krásách starých důlních děl a geologických zajímavostí, sraz v 15:00 v České Lípě u LIDLu, s sebou vhodné oblečení do přírody
 • Příprava výletu „Sasko-krušnohorské hornické památky“ – p. Holinka
 • Důl Centrum – útlum činnosti – pokusit se získat hornické artefakty – zajistí p. Dorazil
 • Předměty do hornické expozice z úseku vrtů a dozimetrie (vrtné nástroje, jádra, přístroje k měření apod.) – zajistí p. Dorazil
 • Dotace od města Česká Lípa – žádost předložena radě spolku, nutno dodat k žádosti: Účetní závěrka za rok 2015 a Smlouva o zřízení účtu

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 6. 4. 2016

Zapsal: Václav Dorazil

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3399.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15