Úvodní stránka » Články o hornictví » Hornický spolek nezahálí

Ač je léto obdobím prázdnin a dovolených, Hornicko-historický spolek pod Ralskem (HHSpR)
nezahálel a plnil své plány.


Památník před Stráží pod Ralskem jsme osadili květinami a okolí památníku pravidelně vyžínáme.
Památník byl rovněž doplněn nápisem „Stráž pod Ralskem“ a na podzim budou provedeny poslední
estetické úpravy. Důlní technika ve městě prochází novým nátěrovým kabátem členy HHSpR, aby
důlní stroje byly líbivé a poutavé.


Na konci srpna jsme prezentovali město na 15. stretnutie banských miest a obcí Slovenska ve
východoslovenské Jelšavě, kde jsme navštívili i důlní pracoviště na těžbu magnezitu či hornické
památky.


V sobotu 2. září jsme konali tradiční koncert barokní hudby v kostele sv. Zikmunda, kdy opět přijeli
přátelé – hudební trio – z Akademie staré hudby z Bádenska-Württemberska. Letos to je dvacet let,
kdy k nám přátelé hudebníci jezdí, aby s námi zavzpomínali na význačného hudebního skladatele,
houslového virtuosa a strážského rodáka H. I. F. Bibera (1644-1704). V kostele jsme tímto poděkovali
nejen městu Stráž pod Ralskem za dlouhodobou podporu námi pořádaných akcí, ale velké
poděkování s potleskem putovalo i bývalému starostovi města Jiřímu Vaňkovi, který tradici koncertů
v minulosti započal. Krásné tóny barokní hudby vyslechlo na 68 posluchačů. Ve středu 6. září jsme
uskutečnili ke Dni horníků – ve spolupráci se státním podnikem DIAMO – setkání na ohlubňovém
povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I v Hamru na Jezeře. Místo je nejen historickou připomínkou těžby uranu
na Českolipsku, ale rovněž jde o oblast vyhledávanou turisty s krásným výhledem na horu Ještěd.
Hornickou zdravici několika desítkám účastníků akce pronesl Martin Klátil za o. z. TÚU a Václav
Dorazil za HHSpR. Čestnou stráž tvořili přátelé - bánští záchranáři z o. z. TÚU. Po akci na ohlubňovém
povalu v tentýž den následovalo setkání bývalých zaměstnanců Uranových dolů Hamr a Křižany
v restauraci U Lva v Mimoni. Jednalo se již o 57. setkání, přičemž účastno bylo na 82 bývalých
horníků. V pátek 8. září jsme se již přesunuli do krásné hornické Ostravy, která hostila 27. Setkání
hornických měst a obcí České republiky. Sjelo se zde na 65 hornických spolků z České republiky,
Slovenska a Polska, což činilo na 800 horníků. Víkend to byl velmi náročný, neboť Setkání bylo
doprovázeno mnoha akcemi, kterých jsme se účastnili, a prezentovali město Stráž pod Ralskem.
Jednalo se o přijetí u primátora města, účast na mši v katedrále Božského Spasitele, účast v
hornickém průvodu přes Ostravu až po předávání hornických ocenění Český permon v kostele sv.
Václava. Zbylý volný čas jsme věnovali návštěvě památek a hornických skvostů na Ostravsku.

Již na podzim chystáme další aktivity a rozvíjíme novou spolupráci s Geoparkem Ralsko a s obcí Hamr
na Jezeře v oblasti záchrany a rozvoje hornických památek.

Velmi tímto děkujeme městu Stráž pod Ralskem, státnímu podniku DIAMO a římskokatolické církvi za
podporu a pomoc při realizaci námi konaných akcí. Paní květinářce Zdence Altnerové srdečně
děkujeme za květinovou výzdobu pro osázení důlních vozíků ve městě.

Zdař Bůh!

Za HHS pod Ralskem Václav Dorazil

Mix 2023

Hornické konzilium v Rudolfově 2023.jpg