Úvodní stránka » Články o hornictví » Hornický spolek nezahálí

Ač je léto obdobím prázdnin a dovolených, Hornicko-historický spolek pod Ralskem (HHSpR)
nezahálel a plnil své plány.


Památník před Stráží pod Ralskem jsme osadili květinami a okolí památníku pravidelně vyžínáme.
Památník byl rovněž doplněn nápisem „Stráž pod Ralskem“ a na podzim budou provedeny poslední
estetické úpravy. Důlní technika ve městě prochází novým nátěrovým kabátem členy HHSpR, aby
důlní stroje byly líbivé a poutavé.


Na konci srpna jsme prezentovali město na 15. stretnutie banských miest a obcí Slovenska ve
východoslovenské Jelšavě, kde jsme navštívili i důlní pracoviště na těžbu magnezitu či hornické
památky.


V sobotu 2. září jsme konali tradiční koncert barokní hudby v kostele sv. Zikmunda, kdy opět přijeli
přátelé – hudební trio – z Akademie staré hudby z Bádenska-Württemberska. Letos to je dvacet let,
kdy k nám přátelé hudebníci jezdí, aby s námi zavzpomínali na význačného hudebního skladatele,
houslového virtuosa a strážského rodáka H. I. F. Bibera (1644-1704). V kostele jsme tímto poděkovali
nejen městu Stráž pod Ralskem za dlouhodobou podporu námi pořádaných akcí, ale velké
poděkování s potleskem putovalo i bývalému starostovi města Jiřímu Vaňkovi, který tradici koncertů
v minulosti započal. Krásné tóny barokní hudby vyslechlo na 68 posluchačů. Ve středu 6. září jsme
uskutečnili ke Dni horníků – ve spolupráci se státním podnikem DIAMO – setkání na ohlubňovém
povalu jámy č. 3 Dolu Hamr I v Hamru na Jezeře. Místo je nejen historickou připomínkou těžby uranu
na Českolipsku, ale rovněž jde o oblast vyhledávanou turisty s krásným výhledem na horu Ještěd.
Hornickou zdravici několika desítkám účastníků akce pronesl Martin Klátil za o. z. TÚU a Václav
Dorazil za HHSpR. Čestnou stráž tvořili přátelé - bánští záchranáři z o. z. TÚU. Po akci na ohlubňovém
povalu v tentýž den následovalo setkání bývalých zaměstnanců Uranových dolů Hamr a Křižany
v restauraci U Lva v Mimoni. Jednalo se již o 57. setkání, přičemž účastno bylo na 82 bývalých
horníků. V pátek 8. září jsme se již přesunuli do krásné hornické Ostravy, která hostila 27. Setkání
hornických měst a obcí České republiky. Sjelo se zde na 65 hornických spolků z České republiky,
Slovenska a Polska, což činilo na 800 horníků. Víkend to byl velmi náročný, neboť Setkání bylo
doprovázeno mnoha akcemi, kterých jsme se účastnili, a prezentovali město Stráž pod Ralskem.
Jednalo se o přijetí u primátora města, účast na mši v katedrále Božského Spasitele, účast v
hornickém průvodu přes Ostravu až po předávání hornických ocenění Český permon v kostele sv.
Václava. Zbylý volný čas jsme věnovali návštěvě památek a hornických skvostů na Ostravsku.

Již na podzim chystáme další aktivity a rozvíjíme novou spolupráci s Geoparkem Ralsko a s obcí Hamr
na Jezeře v oblasti záchrany a rozvoje hornických památek.

Velmi tímto děkujeme městu Stráž pod Ralskem, státnímu podniku DIAMO a římskokatolické církvi za
podporu a pomoc při realizaci námi konaných akcí. Paní květinářce Zdence Altnerové srdečně
děkujeme za květinovou výzdobu pro osázení důlních vozíků ve městě.

Zdař Bůh!

Za HHS pod Ralskem Václav Dorazil

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6760.JPG