Úvodní stránka » Články o hornictví » Hornický skanzen Mayrau hostil hornické konzilium

Hornický skanzen Mayrau hostil hornické konzilium

V pátek 26. června se sjelo do Vinařic u Kladna do prostor Hornického skanzenu Mayrau (též „Majrovka“ či „Mayrovka“) na 20 hornických spolků z celé republiky. Ačkoliv se pravidelně koná konzilium v Rudolfově, letošní rok dali pořadatelé - kvůli opatřením proti COVID 19 - přednost Kladnu. Program konzilia byl bohatý, neboť se rozhodovalo o udílení cen Český permon 2020 pro významné projekty, organizace a osobnosti z oblasti hornictví (cena se udílí v oblasti záchrany technických památek, hornického folkloru, celoživotního díla a počinu roku). 

Smutnou zprávou bylo sdělení, že letošní rok se neuskuteční „Setkání hornických měst a obcí“ v malebném východočeském městě Žacléř, které mělo proběhnout v září. Vývoj v oblasti pandemie COVID-19 vyhodnotilo vedení města Žacléře jako stále nevyhovující, a tak organizačně náročnou akci pro mnoho tisíc návštěvníků raději zrušilo. Odborná debata se vedla taktéž k předpisu o užívání hornických insignií (z latinského insigne = značí symbol či hodnost). Jedná se o novodobý předpis pro hornické spolky, který podrobně popisuje náležitosti hornického odívání včetně hodnostního označení členů spolků. 

Bylo velmi příjemné se setkat s hornickými kolegy a přáteli po tak dlouhé době v nádherných prostorách skanzenu Mayrau, neboť všechny plánované hornické akce byly z důvodu COVID-19 zrušeny. Velké poděkování patří též hostitelům. Prostory zdarma poskytlo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, pobočka Hornický skanzen Mayrau a vedle jeho zaměstnanců se o nás na konziliu pečlivě starali i členové Klubu přátel hornických tradic Kladno.   

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem Václav Dorazil

Foto 1:  Společné foto účastníků konzilia (autor Pavel David)

Foto 2: Členové HHS pod Ralskem s kolegy u památníku důlního neštěstí na Dole Nosek v Tuchlovicích, který je umístěn v areálu skanzenu (autor Jiří Skála)

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6705.JPG