Úvodní stránka » Schůze Spolku » Zápisy ze schůzí » Zápis ze schůze HHS pod Ralskem ze dne 13. 7. 2016

Zápis ze schůze HHS pod Ralskem ze dne 13. 7. 2016

přítomni:             p. Dorazil, p. Šebek, p. Virág, p. Mittnik, p. Cejnarová, p. Janošek, p. Kroft, p. Šír, p. Klinec, p. Dostál, p. Arnstein, p. Harlas, p. Rajtr, p. Portych

hosté:                  p. Schmid Leopold

omluveni:           p. Wlosok, p. Horčík

1.) Místopředseda p. Janošek přivítal všechny přítomné a na počest zesnulého p. J. Holinky byla památka zesnulého uctěna minutou ticha

2.) Převzetí dokumentů po p. Holinkovi:

 • bude řešeno s p. Holinkou ml., dokumenty budou přemístěny prozatímně k p. Šebkovi do kanceláře kronikáře, zázemí a prostory pro spolek budou řešeny v srpnu/září 2016
 • zároveň bude nabídnuto členství v HHS p. Holinkovi ml.

3.) Stav na účtech:

 • Bankovní účet: 35 000 Kč
 • Pokladna: 6 322 Kč
 • Přislíbeno: 10 000 Kč z města Mimoň na ubytování pro účinkující sboru Haliar

4.) Přehled akcá v nejbližších měsících:

 • 7. 2016 – Měděnec – „Měděnecké krušení“
 • – 14. 8. 2016 – Gelnice
 • – 21. 8. 2016 – 500 let města Jáchymova
 • – 3. 9. 2016 – město Stříbro
 • 9. 2016 – pietní akt k 30. výročí katastrofy na dole Pluto
 • – 10. 9. 2016 – 20 let hornického spolku Most
 • – 18. 9. 2016 – vinobraní v Pezinku
 • 9. 2016 – Hornický den ve Stráži pod Ralskem
 • – 23. 9. 2016 – 300 let VŠB TU Ostrava

5.) Důlní dílo Schachtenstein:

 • na schůzi v září bude předložen návrh na záchranné práce pro DD Schachtenstein
 • je třeba sehnat zodpovědnou osobu pro dozor nad důlními díly pro DD Schachtenstein

6.) Různé:

 • členům HHS předána kniha 50 let UD Hamr, další knihy jsou uschovány u p. Dorazila
 • 6. 2016 navštívil o. z. TÚU ministr financí Andrej Babiš
 • stroj PULLMANN pro hornickou expozici – převoz zatím nereálný
 • FIO BANKA – nový účet funguje bez potíží
 • zápisy schůzí - zápisy nejsou ucelené a schází na webových stránkách (odpovědnost: Dorazil Václav, úkol: doplní webové stránky o zápisy, termín: do září 2016)
 • v září nutno napsat dopis řediteli s. p. DIAMA s poděkováním za knihy, zároveň kontaktovat Ing. Kašpara s prosbou o artefakty z o. z. TÚU pro hornickou expozici
 • nutno vytvořit hlavičkový papír HHS pod Ralskem pro oficiální dopisy
 • další schůze HHS proběhne ve středu 7. 9. 2016, kde budou přijati noví členové HHS, bude dovolen člen rady HHS a rada HHS dovolí předsedu HHS

Ve Stráži pod Ralskem dne 13. 7. 2016

Zapsal: Václav Dorazil

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3401.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15