Úvodní stránka » Články o hornictví » Významné profesní ocenění pro Ing. Eduarda Horčíka

Ing. Eduard Horčík je nejdéle sloužící strážský zastupitel, který je znám svou láskou ke strážské a české historii, je též zakládajícím členem Hornicko-historického spolku pod Ralskem a skvělým malířem. Zasloužil se významnou měrou o záchranu a opravy strážských památek (zámek, kostel, kaple, sochy apod.) a pravidelně přispívá do strážského měsíčníku VARTA jak články, tak krásnými malbami. Je studnicí veselých historek a vtipů, které vždy obecenstvo potěší a rozesměje. V neposlední řadě je absolventem Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava a hrdým horníkem, profesí, která - ač na ústupu - se vždy vyznačovala těžkou dřinou, pokorou k přírodě, zodpovědností, ctí a kamarádstvím.

Svůj profesní život zasvětil s. p. DIAMO. Nejprve coby báňský technik hloubil šachty (svislé jámy) pro těžbu uranu, následně pracoval na dole hlubinné těžby při jeho dobývání a nakonec pracoval i na likvidaci těchto jam. To vše na Uranových dolech Hamr, resp. na s. p. DIAMO. Poté přešel na ředitelství s. p. DIAMO. Zde se začal učit novému oboru - managementu jakosti, chcete-li systému kvalitního řízení organizace, který vychází z mezinárodních norem ISO.  Významným způsobem se zasadil o uplatňování zásad kvality a Modelu excelence EFQM nejen ve vlastní organizaci, ale současně aktivně přispívá k šíření zkušeností z oblasti kvality, excelence a zlepšování mezi odbornou veřejností. Je autorem odborných článků a aktivně vystupuje na seminářích. V roce 2010 získal ocenění Manažer kvality, dnes je 2. místopředsedou České společnosti pro jakost (ČSJ) a též členem Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 

Na počátku ledna 2021 byly předávány ceny ČSJ za rok 2020 v několika význačných kategoriích, přičemž Cenu Anežky Žaludové za mimořádný a dlouhodobý přínos v rozvíjení a uplatňování myšlenek managementu kvality v České republice získal Ing. Eduard Horčík. Tato cena se svým významem rovná americkým Oscarům (též Cenám Akademie filmového umění) a uděluje se od roku 1998. (Dr. Anežka Žaludová byla světově uznávanou osobností na poli managementu jakosti, zasloužila se o české kvalitářské hnutí a Českou společnost pro jakost, jejíž byla zakládající členkou a od počátku čestnou předsedkyní.).

Oceněn tak byl nejen Ing. Eduard Horčík, ale též s. p. DIAMO a město Stráž pod Ralskem, potažmo Hornicko-historický spolek pod Ralskem.

Za HHS pod Ralskem Václav Dorazil

Foto 1: Ing. Eduard Horčík s Cenou Anežky Žaludové

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6721.JPG