Úvodní stránka » Články o hornictví » Světlo svaté Barbory

Světlo svaté Barbory

Poslední spolkovou akcí v roce 2017 bylo předání světla svaté Barbory v Měděnci. Začátek slavnosti byl v sobotu 9. 12. od 17 hod. Před polednem vyjíždíme. Pohodová cesta rychle utíká, projíždíme Litoměřice, Lovosice, Most a konečně i Chomutov. Když vjíždíme do hor, začíná sněžit, ještě z hora dolů, to neplatí na hřebenech, tady sněží vodorovně. Na silnici, kterou před námi projeli cestáři, se okamžitě tvoří sněhové jazyky. Jedeme na dvojku, případně trojku! Když jsme zastavili u restaurace v Měděnci, tak si řidiči Helmut a Míra zhluboka oddychli. Poté, co jsme se ubytovali, oblékli uniformy a přivítali se s kamarády, tak jsme v nárazech větru, kdy nám černé peří fedrpušů vlálo jako hejno havranů, přešli do místního kostela. Na měděneckém kostele je stejně jako na spoustě kostelů v pohraničí vidět sedmdesátiletý nezájem o církevní kulturní památky. Na štěstí po roce 1989 tak, jako u nás, se i měděnecký kostel postupně opravuje, ale především se opět stává místem setkávání. Když jsme se usadili do lavic, tak nás přivítali předseda místního spolku spolu s paní starostkou Měděnce. Následovalo pantomimické představení příběhu svaté Barbory, které předvedli členové dětského souboru při mosteckém divadle "Had v cirkuse". Poté vystoupilo komorní trio Piacere. Na závěr předala svatá Barbora zájemcům světlo, které si odnesli v různých kahanech a lampách. Z kostela jsme si odnesli i měděnecké třešňové větvičky "barborky". Hornická zábava pokračovala do pozdních nočních hodin u Ivana v restauraci. Ráno jsme se probudili do nádherného slunečného dne. Příjemnou cestou domů se nám honily hlavou vzpomínky na hornický rok 2017…

Kde jsme vlastně byli v roce 2017? Na 10. setkání hornických měst a obcí Slovenska v Nové Bani, na 21. setkání českých hornických měst a obcí v Chomutově, na hornické pouti v Sokolově, na 128. skoku přes kůži v Mostě, na koncíliu SHHS v Rudolfově, na prvomájovém výletě v Jirkově, Červeném Hrádku, Měděnci a Kovářské, na jarní vycházce na Slunečné a ve Skalici, na vycházkách s Geoparkem Ralsko do Solvayova lomu u Křižan a dále z jítravského sedla kolem skály Havran do lomu na Velkém Vápenném. Kam jsme fárali? Do podzemí pískovcového lomu ve Skalici, kde se točily pohádky "Z pekla štěstí“ a „Peklo s princeznou". Do jirkovského podzemí a do štoly "Země zaslíbená“. Do vinných sklepů ve staré štole ve slovenském Pukanci. Do dolu Jeroným v zaniklém středověkém městě Čistá. Na 13. patro Dolu Svornost v Jáchymově. Do chodbic na Dole ČSA v Komořanech u Mostu a do Západní jeskyně na Velkém Vápenném. Co jsme organisovali? První hornický ples ve Stráži pod Ralskem. Třetí prvomájový zájezd pro širokou veřejnost, tentokrát do středního Krušnohoří. Čtvrtý adventní koncert v kostele svatého Zikmunda ve Stráži, kde vystoupil špičkový ansábl "stará hudební akademie", který k nám přijel z Bádenska-Wurtenberska. Konečně pro nás nejdůležitější akcí bylo pořádání valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky! To vše jsme si připomněli rovněž na první akci roku 2018, na výroční spolkové schůzi, kde se sešla téměř celá členská základna spolku. Sem nás přišel pozdravit i ředitel s. p. DIAMO, který vyslovil uznání naší činnosti a popřál mnoho úspěchů do budoucna. Předseda zhodnotil loňský úspěšný rok a nastínil plán činnosti spolku na rok 2018. K dobré náladě přispěli i naši kamarádi "Trio DIAMO", kteří zahráli a my s nimi zazpívali spoustu krásných, především hornických písní! Závěrem zvu čtenáře na druhý hornický ples ve Stráži pod Ralskem, který proběhne 24. 2. 2018 a na čtvrtý prvomájový výlet, letos na Kladensko (bližší informace na mobilu 721348050, p. Miroslav Janošek).                                     

Za Hornicko-historický spolek Miroslav Janošek

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6646.JPG