Úvodní stránka » Články o hornictví » Práce na venkovní expozici v roce 2019 a 2020

Práce na venkovní báňské expozici v roce 2019 a 2020

Hornicko-historický spolek pod Ralskem (HHSpR) již delší dobu pracuje na venkovní báňské expozici v muzeu ve Stráži pod Ralskem. Zatímco vnitřní expozice je věnována popisné historii báňské činnosti na Českolipsku (zejména těžba rud, uranu a dalších nerostných surovin) doplněná o hornické artefakty, venkovní expozice má za cíl ukázat budoucím návštěvníkům důlní kolejovou dopravu, která se užívala v oblasti těžby nerostných surovin v ČR. Především zde budou umístěny důlní vozíky. V současné době připravuje HHSpR v kooperaci se Závodní báňskou záchrannou službou v Hamru na Jezeře taktéž umístění tzv. pulmanu – důlního vozíku na přepravu mužstva. Tento vozík nyní prochází náročnou renovací. Doposud byla v expozici postavena důlní výztuž imitující reálnou ukázku důlního prostoru.

Do konce roku 2019 byla darovaná a koupená důlní kolejová vozidla přemístěna do prostoru venkovní expozice. V roce 2020 budou vozidla opatřena ochranným povrchovým nátěrem a umístěna na koleje. Důlní výztuž bude doplněna o technologické celky, aby byl zajištěn co nejvěrnější obraz skutečnosti důlního pracoviště (instalace potrubí pro rozvody vody, stlačeného vzduchu, větrání apod.). V poslední části dojde k zabezpečení expozice a instalaci informační tabule s popisem artefaktů. Veškeré práce budou ukončeny v roce 2020.

Expozice je budována za finančního přispění Nadace Landek Ostrava a HHSpR.

Za HHSpR Václav Dorazil a Eduard Horčík.

Foto 1: Převoz darované důlní kolejové techniky

Foto 2: Vizualizace cílového stavu pro rok 2020

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6705.JPG