Úvodní stránka » Články o hornictví » Měděnecké krušení

Po 6.hodině vyjela ze Stráže tříčlenná skupina do krušnohorského Měděnce. Za pěkného počasí jsme si prošli cikcak celý vrh Měďníku s kapličkou na vrcholu. Na této malé ploše se údajně nachází 70 důlních děl-štoly, jámy,pinky apod. V poledne prošel obcí slavnostní průvod a následně odhalil kamarád Ivan Cáder poslední vozík, který objevil v areálu bývalého dolu, jenž ukončil činnost roku 1997. Rovněž připomněl zemřelé horníky z Měděnce a našeho předsedu ing.Holinku. My mu naopak předali knihu "70 let uranového průmyslu". Po té jsme navštívili štolu Země zaslíbená, kterou kamarádi již částečně zpřístupnili pro veřejnost a dále pokračují v práci. Byl to pěkně strávený nádherný letní den.  Zdař bůh přeje Míra

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3365.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15