Úvodní stránka » Články o hornictví » Hornický spolek pomáhá

Rozsáhlý požár v sobotu 18. března poničil historické budovy v centru středoslovenského města Báňská
Štiavnica, které je památkovou rezervací a je na seznamu světového dědictví UNESCO, přičemž velmi
poškozeno bylo rovněž slovenské báňské muzeum. V loňském roce jsme prezentovali náš spolek na 17.
evropských dnech horníků a hutníků a na 14. setkání báňských měst a obcí Slovenska právě v tomto
krásném hornickém městě a veškeré památky jsme navštívili. Velmi nás proto zasáhla zpráva o ničivém
požáru.
Využili jsme tedy výtěžku z tomboly z letošního hornického plesu a po projednání se slovenskými
hornickými přáteli jsme věnovali téměř 10 000,- Kč Slovenskému báňskému muzeu Báňská Štiavnica na
obnovu světově proslulého muzea po ničivém požáru.
Ač šetříme každou korunu, úcta k hornické historii a hornickému stavu nás zavazuje.

Zdař Bůh!

Václav Dorazil, HHS pod Ralskem

Články o hornictví

archív

Hornický ples 2024

DSC_6769.JPG