Úvodní stránka » Články o hornictví » 51. setkání bývalých horníků Dolu Hamr I a Křižany

Zdař Bůh!

To bylo zase jednou pěkné odpoledne… Na 109 horníků bývalých dolů Hamr I a Křižany a 1 skorohorník coby předseda Hornicko-historického spolku pod Ralskem se sešlo na jarním srazu v Mimoni v restauraci U Lva ve středu 15. března t. r.

Po krátkém přivítání organizátorem Josefem Kolaříkem (pro nás všechny Pepou) řekl pár slov i předseda hornického spolku o působení a akcích tohoto spolku s výhledem na rok 2019.

Bylo úžasné posedět s lidmi, kteří pracovali v podzemí při náročné těžbě uranových rud, slyšet jejich zážitky a zasmát se při hornických vtipech.

Obrovské poděkování patří zejména Josefu Kolaříkovi a jeho týmu za uskutečnění této akce, neboť podobných setkání je po České republice poskromnu.

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem Václav Dorazil, předseda spolku.

Foto: Společné foto účastníků 51. setkání (foto Radim Bielik)

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3424.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15