Zápis

ze schůze Hornicko - historického spolku konané dne 2.1.2013

Přítomni: viz presenční listina

Program: 1. přivítání členů a novoroční přání

              2. návrh plánu činnosti na r. 2013

                                         - práce na muzeu (čištění výztuže a předmětů)

                                         - oprava stezky po "U" činnosti ve městě a okolí

                                         - akce cechu - červen: Košice, Evropské dni baníkov a hutníkov

                                                            - květen: Bavorsko, oslava na grafitovém dole

                                                            - září: Kladenské fedrování a Salamandrové dni v Bánské Štiavnici

               3. předání pamětních medailí

               4. upozornění na výběr člen. příspěvků, zaplatili : Ing. Horčík, Šebek,Virág, Janošek, Ing. Holinka, Horáček

              5. účast na slavnostním přijetí u presidenta SR v Bratislavě 9.1.2013 (Holinka, Šebek, Virág)

              6. různé - diskuze:

                    - informace o vystoupení kolegy Brandy ze spolku

                    - ukončení soutěže ve škole (malování), cenu se pokusí zajistit p. Horáček

                    - přijetí M. Horáčka za člena

                    - projednat u Ing. Vrubela možnost pískování výztuže

                    - Ing. Horčík zpracuje návrh na památník sv. Barbory ve Stráži

                    - sehnat výrobu rozpinek  (Ø  50mm,délka900 mm12 ks)

                                                                                                Zapsal Ing. Jan Holinka

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3402.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15