Úvodní stránka » Schůze Spolku » Zápisy ze schůzí » Schůze Rady Spolku 02.12.2015

Zápis z rady spolku ze dne 2. 12. 2015

 

Přítomní členové rady spolku: p. Ing. Holínka, p. Janošek, p. Cejnarová, p. Dorazil

Omluvení členové rady spolku: p. Wlosok

Přítomní členové spolku: p. Horčík, p. Virág, p. Rajtr, p. Šebek, p. Šír, p. Portych, p. Krásný

 

 1. Schválení termínů schůzí rady spolku a spolkového shromáždění
 • byly schváleny termíny schůzí spolkového shromáždění a rady spolku dle předloženého návrhu

 

 1. Rozpočet spolku 2016
 • Schachtenstein – předpoklad nákladů 5 000 Kč (záchovné práce)
 • další potřebné finance budou řešeny individuálně

 

 1. Veřejná výroční členská schůze 2016
 • termín: PO 4. 1. 2016
 • místo konání: Hamr na Jezeře, zasedací místnost obecního úřadu
 • pozvaní hosté: starostové okolních obcí, zástupci s. p. DIAMO, OBÚ Liberec, archeologové
 • úkoly: pozvánky a pozvání hostů – p. Ing. Holínka

zajištění místnosti – p. Janošek

 

 1. Plán akcí na rok 2016
 • Setkání hornických měst a obcí v Příbrami – 6/2016
 • Výlet do Českého krasu – 5/2016
 • Slavnostní otevření lokality Schachtenstein
 • Vánoční koncert – 12/2016

 

 1. Účetnictví k fedrpuším
 • Horčík - příjem do pokladny spolku – 700 Kč/ peří

 

 1. Vánoční koncert 2015
 • faktura za koncert souboru Trifolium Musicae ve výši 30 000 Kč bude zaplacena po koncertě
 • poděkování sponzorům: zajistí p. Horčík a p. Virág
 • propagace v městském rozhlase: zajistí p. Šebek
 • příprava koncertu a zázemí: zajistí p. Dorazil a p. Cejnarová – ČT 3. 12. 2015 na faře
 • sraz v PÁ 4. 12. 2015 v 16 hodin, hornická výbava s sebou!!!

 

 

 1. Přístroje dozimetrické služby o. z. TÚU
 • převod vyřazených dozimetrických přístrojů do expozice hornického muzea z o. z. TÚU
 • převod zajistí: p. Dorazil

 

 1. Různé:
 2. Informace z Pezinku – p. Janošek – v roce 2016 akce v Ľubietové
 3. Předáno Desatero člena spolku – vytvořeno p. Šebkem pro členy spolku (viz Příloha 1)

 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne 2. 12. 2015

Zapsal: Václav Dorazil

 

 

Příloha 1: Desatero člena spolku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desatero člena spolku

 

 1. Nehledej v dobrovolném spolku ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti při zvelebování sbírek muzea.
 2. Jsi-li dobrovolným členem spolku, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý, konej vždy s rozvahou a nevydávej sebe ani své druhy nebezpečí při činnostech spolkových.
 4. Jsi-li činovníkem, nepovyšuj se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří v Tebe důvěru dali, činnost zvýšenou a všechny přednosti duše tvé i údů tvých od tebe očekávají.
 5. Všechny za sebe rovné považuj a jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se povznést.
 6. Pamatuj, že na členu spolku se v jednání pospolitém povaha přímá, šlechetná, čestná a vlídná žádá.
 7. Užitečnost svoji dokazovati raději skutky než slovy, ale zájmy spolku dlužno vždy a všude slušným způsobem hájiti.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale vůlí dobrou se přičiň, abys veškeré neshody přátelským způsobem zamezil.
 9. Máš-li na sobě slavnostní kytli havířskou, pamatuj, že chováním nehodným hanbu nejen sobě, ale i spolku a cechu havířskému působíš.
 10. Jsi-li pak dobrovolným členem spolkovým, pak tímto desaterem se řiď a budeš dobrým a užitečným údem spolku

 

 

 

 

 

 

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3430.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15