Úvodní stránka » Schůze Spolku » Zápisy ze schůzí » Schůze Rady Spolku 01.02.2016

Zápis ze schůze rady HHS pod Ralskem ze dne 1. 2. 2016

přítomni:             Jan Holinka, Petra Cejnarová, Miroslav Janošek, Jiří Wlosok
omluven:            Václav Dorazil
hosté:                  Pavel Virág Oldřich Kroft, Marian Mitnik, Jan Šebek

 • Cejnarová: informovala o financích a bankovním účtu. K zápisu doložena „Zpráva hospodaření s finančními prostředky HHS pod Ralskem za rok 2015“ vypracovaná P. Cejnarovou. Zůstatek na bankovním účtu č. 205910913/0600 k 31. 12. 2015 činil 16 911,71 Kč, stav pokladní hotovosti k témuž datu 628 Kč.
 • Nutnost zřízení nového výhodnějšího účtu pro hospodaření s financemi HHS a zrušení účtu dosavadního. Ověření aktuálních podmínek a doplňujících informací k vedení nového výhodnějšího účtu, zejména náležitosti přístupových a podpisových práv k hospodaření s účtem, provádění transakcí, a pod. Podpisové právo a přístup k účtu má nyní pouze jedna osoba – předseda. Při zřízení účtu nového bude nutné dohodnout podpisová práva více osob (zajistí J. Holinka, V. Dorazil, P. Cejnarová, J. Wlosok, termín: do konce února 2016).
 • Holinka, J. Šebek, M. Janošek: diskuze k nejistým financím pro konání koncertu, možnost propojení této akce s tradičním „rozsvěcováním stromečku“ – nutno projednat s městem. Předběžně uvažované termíny vzájemného konání akcí je 2. – 3. 12. 2016. Termíny nutno projednat, zjistit, zda se v daný termín nekonají akce v blízkosti. Padl návrh dohodnout vystoupení předskokanů koncertu – dětského sboru – ZUŠ (Mimoň, Hamr, Stráž...)
 • Janošek: informace k žádostem o dotace ve městech Česká Lípa, Mimoň, Nový Bor, ke konci února by měly být vyvěšeny formuláře žádostí o dotace na jednorázovou akci. Hlídat, vyplnit, zaslat! (zodpovídá: V. Dorazil, J. Wlosok, M. Janošek).
 • Janošek: informace k žádostem o dary/příspěvky? na stranu obcí a jiných sponzorů, diskutována vhodná formulace. Bude upraveno.
 • Janošek: termíny setkání členů HHS pod Ralskem v březnu a září se v obou měsících přesouvají ze středy na čtvrtek. Důvodem je tradiční setkání horníků, kteří fárali v hamerské oblasti.
 • Janošek: informoval o možnosti objednání švancar. Cena kování je 15€, cena kompletní švancary 18€. V případě zájmu nahlásit do začátku března.
 • Janošek: 1. květen – pozvání na exkurzi (Chrustenice, lágr Mořina, Solvayovy lomy).
  Cena: 600 Kč. Upozornění bude na vývěsce na webu HHS.
 • Janošek: informoval o každoročním zasedání koncilia, v případě zájmu můžeme navrhnout konání této akce na příští rok pod záštitou HHS pod Ralskem.
 • výročí ČSUP – informace o vydání knihy.
 • Holinka: informoval o dohodě fárání v Mníšku pod Brdy, nutno nahlásit minimálně s týdenním předstihem. Plánovaný termín bude při cestě do/z Příbrami v červnu.
 • Holinka: informace o jednání s Geoparkem a možnosti provádění turistů na Schachtensteinu, Geopark hledá cestu, jak finančně záměr podpořit.
 • Připomenutí nutnosti odvozu vozíku ze Svatoňovic.
 • Kontrola účetnictví za rok 2014 – diskuze o neevidované položce cca 4000 až 5000 Kč od města. Dořešit, případně doložit na příští schůzi HHS (zodpovídá: J. Holinka).
 • Informace o vrácení financí na konci roku 2015, pochybení ze strany HHS.

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3437.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15