ZÁPIS

ze členské schůze HHS konané dne 6.3.2013

 

Program:         přivítání

                      noví členové

                      kontrola plnění úkolů

                      diskuze a různé

 

Přítomni:

M. a J. Hašplovi, J. Šebek, M. Horáček, M. Janoušek, P. Virág, J. Svoboda, R. Arnstein, J. Portych, J. Holinka

 

Přijatí za členy:

Josef Rajtr, Petra Cejnarová

 

Plnění úkolů a činnost, diskuze:

 

Leden:

P. Virág, J. Šebek, J. Holinka pozvaní Sdružením sloven. banických spolků

k prezidentovi SR p. Gašparovičovi

 

Únor:

J. Šebek, J. Holinka spolu se zástupce Sdružení českých hor. a hut. spolků u

místopředsedy senátu Dr. Sobotky

 

Březen:

na 18. 3. domluvena schůzka s Dr. Sobotkou v jeho kanceláři v Liberci, pomoc spolku

 

- jednání se starostkou Bc. Reslovou - umístění dřevěné kapličky na křižovatce u pekárny - odsouhlaseno, podat oznámení

- výhled na výstavbu zděné kapličky sv. Barbory - odsouhlaseno, nutné vytipovat místa - projednat na schůzi v květnu

- do kroniky sehnat foto od p. Hejnice z ustanovující schůze v listopadu 2011, O. Hejnic bude 14. 3. - 15. 3.

- dřevěná kaplička hotová, vyrobil kolega Rajtr

- keramické plakety dětem za malování zajistil kol. Horáček, kol. Horčík namaluje diplomy

- spolek doporučuje zahájit jednání s MěÚ ve Stráži pod Ralskem ve věci obohacení městského znaku o hornická kladívka, p. Šebek zjistí u bývalého starosty Hamru n. J. kontakt na heraldika

- spolek doporučuje zahájit jednání s MěÚ o účasti a programu Vantenberských slavností, zajistí J. Holinka

- spolek obdržel 8. 2. 2013 dotaci ve výši 4 500,-, zakoupena mapa za 150,-, zůstává 4 350,-

 

Různé:

čl. příspěvky zaplatili p. Svoboda, pí. Cejnarová

 

Kontakt na heraldika:    Ing. Arnošt Drozd

                                   Vodnická 336/33

                                   149 00 Praha 4

                                   Tel.: 728 551 751

                                   Email: arnost@drozd.info

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3393.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15