Zápis ze schůze konané dne 3. 7. 201

Přítomni: Virág, Cejnarová, Janošek, Rajtr, Portych, Ing. Holinka

Kontrola zápisu z 15. 5. 2013

-          jednáno s Ing. Svobodou ve věci sponzoringu, rozmyslí se, neuzavřeno

-          jednáno s GŘ a ředitelem TÚU ve věci dotace na nákup plošiny od p. Přadky – budou řešit až po prázdninách

-          jednáno s p. Přadkou, odmítá jiné řešení, než prodej (50 000,-)

Informace o činnosti

-          paní starostka požádána o povolení vývěsky a předání staré skříňky, zatím bez odpovědi

-          firma BENE s.r.o. provozující lékárnu bezplatně umožní zabudování skříňky na jejím pozemku u lékárny s podmínkou, že se musí jednat o podobné provedení jako jsou nové skříňky MěÚ, smlouva je připravena, čeká se na odpověď paní starostky

-          jednání ve věci Schachtsteinu vedl Ing. Holinka na SUL v Příbrami, tam získán kontakt na MŽP v Praze – Ing. Ulrych

-          na MŽP projednáno, převzata osnova k vyřízení střetu zájmů a pak by s převodem práv a povinností ke starému důlnímu dílu neměl být problém

-          zakoupena katastrální mapa s vyznačením důlního díla, dokreslení mapy provede Ivo Škola

-          Ing. Holinka si rozšířil kvalifikaci pro dozor nad důlními díly na OBÚ v Liberci

-          je požádán ObÚ v Hamru o vyjádření, pohlídá Portych

-          je požádán odbor MŽP v Liberci o vyjádření, protože důlní dílo se nachází v tzv. Přírodní památce a tím se na něj vztahuje speciální režim, pro vyjádření doložena kopie Stanov spolku

-          v otázce muzea – objednána hobra na nástěnky, měla by být příští týden, s dopravou pomůže Rajtr

-          z bazaru nábytku u Frýdlantu je zablokováno 8 stolů, které budou přebudovány na zasklené vitríny, s dopravou a přebudováním pomůže Rajtr

Zapsal Ing. Holinka

Články o hornictví

archiv

první máj na Kladně 2018

IMG_0856.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2018

10.01.2018 - středa

12.02.2018 - pondělí

12.03.2018 - pondělí

09.04.2018 - pondělí

16.05.2018 - středa

13.06.2018 - středa

11.07.2018 - středa

10.09.2018 - pondělí

08.10.2018 - pondělí

14.11.2018 - středa

03.12.2018 - pondělí

Salonek restaurace Uran 15:20