Zápis ze schůze 9.11.2015

 

Přítomni: dle prezenční listiny.

 

Program: schválení nových stanov HHS.

Návrh nových stanov byl konzultován s právníkem Judr.Filipem a jako konečný

byl předložen ke schválení spolkovému shromáždění.

 

Stanovy podrobně: nejsou připomínky k bodům 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12.

Bod 5: upraveno pokladník-hopodář.

Bod 6: doplnit pokladník.

Bod 9: může nakládat pouze rada spolku.

Po doplnění připomínek bylo hlasováno a schváleny nové stanovy všemi přítomnými členy.

 

Volby: volené orgány – spolkové shromáždění volí členy rady, rada na svém zasedání volí jednotlivé funkcionáře. Hlasování proběhlo v 16,00 se souhlasem všech přítomných.

 

Členská základna k dnešnímu dni čítá 34 členů. Bylo zrušeno členství pro neplnění povinností člena těmto členůn:

Vrubel, Birka, Šafařík, Zima, Rabatin, Koprnický, Veselý.

Čestní členové Šír, Besta, Trojan, Krásný – neplatí členské příspěvky a mají poradní hlas. Totéž sympatizant: Kallista.

 

Dovolení členové rady: Holinka – 11 hlasů,  Wlosok – 13 hlasů.

 

Volba funkcionářů rady: předseda – Holinka

                                        místopředseda – Janošek

                                        hospodář – Cejnarová

                                        členové  - Dorazil, Wlosok

Volení funkcionáři obdrželi každý 4 hlasy.

 

Do kontrolní komise zvoleni: předseda Virág

                                                členové Rajtr, Portych

 

Do rozhodčí komise zvoleni : předseda Horčík

                                                členové Kliněc, Šebek.

Příští schůze se budou konat v salonku restaurace Uran, po dohodě s majitelkou,

místnost v Panda sportu je zpoplatněna a nevyhovuje.

Informace k Příbrami: zaplacený penzion má 11 lidí, penzion ASOFT je zatím zabukován pro případné zájemce o ubytování.

 

                                                                                  Zapsal Šebek

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3405.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15