V pondělí 3. září 2012 od 15:15 se v Horníku konala další schůze Spolku. Domlouvala se tam zejména společná návštěva hornických slavností v Bánské Štiavnici od 6. do 9. září. Reportáž z návštěvy brzy po návratu najdete na stránce "Hornická setkání".  Celý podrobný zápis včetně uložených úkolů a přijatých závěrů bude rovněž také zveřejněn po obdržení podkladů.

zapsal: Schmid

Zápis ze schůze HHS Stráž pod Ralskem 3.9.2012

Předseda: stav dlužníků se nemění, zůstává ve stejné výši od minulé schůze.

  1. využití výměníku jako spolkové místnosti není možné (dle územního plánu bude zbořen pro havarijní stav)
  2. P. Branda a Portych - úkol zůstává - zjištění možnosti demontáže materiálu (hajcmany)
  3. Zprovozněny a zaplaceny webové stránky
  4. sondáž ohledně naučné stezky na KÚ, bylo doporučeno vybudování po domluvě s vlastníky pozemků a zpracování projektu. Po zpracování možno požádat o dotaci na KÚ
  5. Zástupci HHS navštívili Pezinok v rámci výročí místního spolku
  6. Ve sklárně Svojkov vyrobili 40 kusů skleněných medailí s hornickými emblémy jako sponzorský dar. Pouze raznici v hodnotě 3000,- je nutno zaplatit
  7. Informace k návštěvě B. Štiavnice 6.až 9.září v rámci oslav hornického dne. Jedná se o prohlídky pamětihodností, muzeí a účast na slavnostním průvodu jako hornický spolek se zástavou spolku
  8. úvaha o založení kroniky

zapsal: šebek

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3415.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2020

14.01.2020 - úterý

11.02.2020 - úterý

14.02.2020 - příprava plesu

10.03.2020 - úterý

15.04.2020 - středa

13.05.2020 - středa

16.06.2020 - úterý

14.07.2020 - úterý

16.09.2020 - středa

14.10.2020 - středa

11.11.2020 - středa

09.12.2020 - středa

Klubovna 15:15