Zápis ze schůze HHS Stráž pod Ralskem dne 21. 11. 2012

  1. Předseda přivítal starostku města paní Reslovou, zástupce Diama ing. Horčíka a zástupce hornického spolku.
  2. Výroční zprávu přečetl ing. Holínka:

-          seznámil všechny přítomné se vznikem HHS

-          nezdar spolku s úsilím zachování stávajících zařízení na dole, nepodařilo se získat odpovídajícího partnera

-          členové HHS se zúčastnili setkání hornických spolků ve Stříbře, kde získali rady pro činnost

-          navštívili jsme Příbram v rámci oslav 120 výročí tragedie na dole Marie

-          návštěva ve Freiberku pro získání styků v zahraničí

-          návštěva dolu Řimbaba a Drkolnov – ukázka čerpání důlních vod z dolu velkým kolem

-          setkání hornických měst v Chomutově – velká setkání hornických spolků z celé republiky i ze Slovenska a města Anaberg (SRN)

-          návštěva Pezinku – malokarpatský hornický spolek výročí 10 let

-          návštěva B. Štiavnice – salamandrové dny, výročí založení báňské akademie

-          nedaří se spolupráce s odborovou organizací Diama

-          informace k naučné stezce z KÚ a dalších institucí

-          přípravné práce na expozici hornictví (dovoz části materiálu – TH výztuž a pažnic)

-          je nutno dovézt další slíbený materiál, provést dočištění a vlastní montáž výztuže ve staré škole

-          vysvětlení k finanční situaci, na kontech jsou minimální částky

-          dlužná částka 3000,- Kč pro ing. Holinku za zaplacení razidla medailí

-          paní starostka poskytla informace jak získat dotace z Euroregionu Nisa a dalších institucí pro spolkovou činnost

-          v neděli 2. prosince 2012 bude sloužena mše za zemřelé kamarády horníky v kostele ve Stráži v 10:30 hodin

-          projednat s panem Válkem možnost finanční dotace od odborové organizace pro spolek

-          zapojit děti ve výtvarné výchově k namalování obrázků o hornících

-          výhled na 2013 – dokončení expozice, dále se podílet na naučné stezce, pověřit vedením kroniky R. Arnsteina

           zapsal: Šebek

Články o hornictví

27. 4. 2019

Rudolfov 2019

28. 2. 2019

Na dole RAKO

archiv

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3397.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2019

09.01.2019 - středa

12.02.2019 - úterý

12.03.2019 - úterý

17.04.2019 - středa

15.05.2019 - středa

12.06.2019 - středa

10.07.2019 - středa

04.09.2019 - středa

16.10.2019 - středa

04.11.2019 - pondělí

11.12.2019 - středa

Klubovna 15:15