ZÁPIS

ze členské schůze HHS konané dne 15. 5. 2013

 

Program:         přivítání

                      kontrola plnění úkolů

                      diskuze a různé 

Přítomni:

J. Šebek, M. Horáček,  P. Virág, P. Cejnarová, J. Portych, J. Holinka

Plnění úkolů a činnost, diskuze:

-         kontrola zápisu z minulé schůze

-         informace k doplnění městského znaku o historický symbol kladívek: požádali jsme o vyjádření odborníka na heraldiku (člena heraldické komise senátu) o možnostech.

 1) doplnit kladívka doprostřed znaku slunečnice – dost problémové, musel by se znak zvětšit což by vyvolalo nesouhlas odborníků.

2) nad slunečnici doplnit dvě kladívka – barva kladívek by se kryla s barvou podkladu – nesouhlas

3) nad slunečnici umístit znak kladívka na žlutý podklad, barva žlutá a černá jsou barvy rodu Vartemberků – tato varianta je nejschůdnější

- zástupci spolku u senátora MUDr Sobotky v Liberci obdrželi dobré rady, jinak nic pozitivního s odkazem na situaci v republice

- návštěva ve Stříbře – rada rozhodla o udělení „PERMON“ za zásluhy o rozvoj spolků, dále jsme se zúčastnili oslav 500 let kdy město obdrželo 2 horní řády, dále byl projednán návrh koordinace horních slavností pro další rok

- členská schůze pověřila ing. Holinku jednáním s p. Pžadkou o důlním stroji (PP-6). Možnost sponzorského daru od p. Přadky a uzavření smlouvy o sponzorském daru.

Informace o akcích:

- akce ve FREYBERKU – výstava kamenů

- evropské setkání v Košicích 6. – 8. 6. 2013

- pozvánka do Jihlavy na den 21. 6. 2013

     - Bavorsko hornické slavnosti 12. – 13. 7. 2013

     - setkání v Náhlově obyvatel bývalých vesnic 17. 8. 2013

Ing. Schmid ukončil svoji činnost ve spolku pro jiné povinnosti

Ing. Vrubel přislíbil do konce příštího týdne připravit očištěnou výztuž k převozu.

Budeme jednat s ing. Svobodou o možnostech poskytnutí sponzorského daru, totéž povedeme se společností Ligranit. Dále budeme o sponzorských darech jednat s dalšími potenciálními společnostmi.

  zapsal: Šebek

Články o hornictví

27. 4. 2019

Rudolfov 2019

28. 2. 2019

Na dole RAKO

archiv

5, tradiční prvomájový výlet 2019

IMG_3365.JPG

TERMÍNY SCHŮZÍ HORNICKÉHO SPOLKU PRO ROK 2019

09.01.2019 - středa

12.02.2019 - úterý

12.03.2019 - úterý

17.04.2019 - středa

15.05.2019 - středa

12.06.2019 - středa

10.07.2019 - středa

04.09.2019 - středa

16.10.2019 - středa

04.11.2019 - pondělí

11.12.2019 - středa

Klubovna 15:15